快捷搜索:  as

长安故人别後,料征鸿声里,画阑凭偏

长安故人别後,料征鸿声里,画阑凭偏

出自宋朝王月山的《齐天乐·夜来疏雨鸣金井
原文赏析:
夜来疏雨鸣金井,一叶舞空红浅。莲渚收喷鼻,兰皋浮爽,凉思顿欺班扇。秋光苒苒。任老却芦花,西风不管。清兴难磨,几次有句到诗卷。
长安故人别後,料征鸿声里,画阑凭偏。横竹吹商,疏砧点月,好梦又随云远。间愁似线。甚击损柔肠,不堪裁翦。听著鸣蛩,一声声是怨。
拼音解读
yè lái shū yǔ míng jīn jǐng ,yī yè wǔ kōng hóng qiǎn 。lián zhǔ shōu xiāng ,lán gāo fú shuǎng ,liáng sī dùn qī bān shàn 。qiū guāng rǎn rǎn 。rèn lǎo què lú huā ,xī fēng bú guǎn 。qīng xìng nán mó ,jǐ huí yǒu jù dào shī juàn 。
zhǎng ān gù rén bié hòu ,liào zhēng hóng shēng lǐ ,huà lán píng piān 。héng zhú chuī shāng ,shū zhēn diǎn yuè ,hǎo mèng yòu suí yún yuǎn 。jiān chóu sì xiàn 。shèn jī sǔn róu cháng ,bú kān cái jiǎn 。tīng zhe míng qióng ,yī shēng shēng shì yuàn 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: