快捷搜索:  as

初发道中赠王司马兼寄诸公

初发道中赠王司马兼寄诸公原文
昔岁尝陈力,中年退屏居。
承颜方弄鸟,放性或不雅鱼。
曾是安疵拙,诚非议卷舒。
林园事益简,烟月赏恒馀。
不料栖愚谷,无阶奉圣旨。
湛恩均大年夜造,弱植愧空虚。
肃命趋仙阙,侨装抚传车。
念行开祖帐,怜别降题舆。
谁谓风期许,叨延礼数殊。
义沾投分末,情及解携初。
追饯扶江介,光辉烛里闾。
子云应寥寂,公叔为吹嘘。
景物春来异,音容日向疏。
川原行稍稳,钟鼓听犹徐。
林隔王公舆,云迷班氏庐。
恋亲唯委咽,思德更犹豫。
徇义当由此,怀安乃阙如。
愿酬明主惠,行矣岂徒欤。
初发道中赠王司马兼寄诸公拼音解读
xī suì cháng chén lì ,zhōng nián tuì píng jū 。chéng yán fāng nòng niǎo ,fàng xìng huò guān yú 。céng shì ān cī zhuō ,chéng fēi yì juàn shū 。lín yuán shì yì jiǎn ,yān yuè shǎng héng yú 。bú yì qī yú gǔ ,wú jiē fèng zhào shū 。zhàn ēn jun1 dà zào ,ruò zhí kuì kōng xū 。sù mìng qū xiān què ,qiáo zhuāng fǔ chuán chē 。niàn háng kāi zǔ zhàng ,lián bié jiàng tí yú 。shuí wèi fēng qī xǔ ,dāo yán lǐ shù shū 。yì zhān tóu fèn mò ,qíng jí jiě xié chū 。zhuī jiàn fú jiāng jiè ,guāng huī zhú lǐ lǘ 。zǐ yún yīng jì mò ,gōng shū wéi chuī xū 。jǐng wù chūn lái yì ,yīn róng rì xiàng shū 。chuān yuán háng shāo wěn ,zhōng gǔ tīng yóu xú 。lín gé wáng gōng yú ,yún mí bān shì lú 。liàn qīn wéi wěi yān ,sī dé gèng chóu chú 。xùn yì dāng yóu cǐ ,huái ān nǎi què rú 。yuàn chóu míng zhǔ huì ,háng yǐ qǐ tú yú 。昔岁尝陈力,中年退屏居。承颜方弄鸟,放性或不雅鱼。曾是安疵拙,诚非议卷舒。林园事益简,烟月赏恒馀。不料栖愚谷,无阶奉圣旨。湛恩均大年夜造,弱植愧空虚。肃命趋仙阙,侨装抚传车。念行开祖帐,怜别降题舆。谁谓风期许,叨延礼数殊。义沾投分末,情及解携初。追饯扶江介,光辉烛里闾。子云应寥寂,公叔为吹嘘。景物春来异,音容日向疏。川原行稍稳,钟鼓听犹徐。林隔王公舆,云迷班氏庐。恋亲唯委咽,思德更犹豫。徇义当由此,怀安乃阙如。愿酬明主惠,行矣岂徒欤。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: